Kariyer Formu

CV GÖNDERİN

İnsan Kaynakları Politikası

Kariyer yönetim sistemimiz ile geleceğin uzman kadrolarının ve liderlerinin yetiştirilmesi ana hedefimizdir. Bu amaçla, hedeflerini sürekli olarak gerçekleştiren, yetkinliklerini geliştiren, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesi, gelişimlerinin sağlanması, şirket başarısına ve verimliliğine katkıda bulunacak şekilde kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve gelişimleri önemli önceliklerimizdendir.